quarta-feira, julho 02, 2008

DE ALCALDES E VICE-ALCALDESAS

Últimamente puidemos asistir a un rifi-rafe político-persoal entre a Vice-alcaldesa, Raquel López e os alcaldes de barrio das distintas parróquias da Estrada, a conta da criación das xuntas parroquiais e a suposta oposición dos pedáneos a estas entidades porque, polo visto, lles queitan atribucións. Dentro das páxinas da prensa local a cousa foi máis ou menos como segue:

A cuestión, como a entendo eu, é que Raquel convocou aos pedáneos a unha reunión informativa á que acudiron e, unha vez alí tiveron que escoitar como, a pesar de estar elexidos democráticamente polos veciños, lles chamaban "un resquicio do franquismo", desautorizaron o seu papel e insinuaron que os nomeamientos foran manipulados polo PSOE, ou poñia de manifesto que a metade deles non ten estudos (esta señora é asistenta social, ollo), afirmacións ante as que algún dos asistentes se sentiu ofendido (eu estaria) e marchou da reunión.
Non sei se Raquel López sabe que parte deses pedáneos son persoas afíns ao BNG, ou que moita xente non afín a PP ou PSOE votou por persoas que, a pesar de saber que son afíns a algún deses partidos, facian ben o seu traballo.
Tampouco sei se Raquel López sabe que a śua elección foi igual de democrática que a dos pedáneos, e que tamén representa a unha institución herdeira do franquismo como é o concello (que se rexe polas leis democráticas aprobadas logo da constitución tardo-franquista que hai no estado español).
Non sei se Raquel López sabe que hai parróquias nas que a xunta parroquial funciona desde hai moitos anos en perfecta consonáncia co pedáneo correspondente.
E non sei se Raquel López sabe que non pode falar de caciquismos e despois andar por aí da man de xente como Pereiras ou Marisé, perdendo absolutamente TODA a credibilidade que poderia ter ao falar do tema. Non entendo, nadiña, como a xente do Bloque pode andar da man destes elementos. Se mo din hai un ano non creria nada. Mais hai xa tempo que a cúpula estradense do Bloque perdeu o norte. Unha pena, porque considero que hai xente moi válida aí dentro.

Etiquetas: