sexta-feira, setembro 29, 2006

POR UN TRANSPORTE PÚBLICO REAL

Atendendo ás reivindicacións de viciñ@s do Foxo (que non @s viciñ@s, senón parte deles) e parroquias achegadas sobre o centro médico só un par de cousas. A saber:

1.- Mellor seria escoller outra portavoz para o colectivo, porque alguén podería pensar que a actual, propietária da farmácia do lugar, poderia ter intereses económicos en que haxa alí un centro de saúde (non digo que eu o pense, pero poderia darse o caso) e iso pode restarlle unha pouca de credibilidade.

2.- Se o problema é a lonxania ao centro urbán igual poderian aproveitar para pedir un transporte público de calidade. Teñan en conta que se atoparán co mesmo problema cando lles toque acoder a un especialista no ambulatório. E certo é que o transporte público que hai é case que inexistente.

Etiquetas: