quinta-feira, junho 11, 2009

É ISTO CENSURAR?

A Conselharia de Educaçom/Consejería de educación vai fazer umha enquisa aos pais/nais do alunado galego sobre a língua na que queren que os seus filhos e os dos outros reciban as aulas. Ante isto, as equipas de normalizaçom figêrom uns trípticos [PDF, 257 KB] para informar ás famílias. Como resultado, os centros receberom a seguinte mensagem da conselharia (em perféito bilíngue):

Subject: URXENTE:Instruccións sobre a participación na enquisa de utilización das linguas

Estimado/a Director/a,

Achégolle o modelo de xustificante de recibo en relación coa enquisa ás familias sobre a utilización das linguas no ensino non universitario de Galicia.

Aproveito para lembrarlle que a Dirección do centro é a responsable do normal desenvolvemento do proceso de realización da consulta e en consecuencia deberá prohibir todas as accións ou actos, tanto a favor como en contra do mesmo, mantendo informada en todo momento á Inspección Educativa.


Consellería de Educación e Ordenación Univeristaria.

Estimado/a Director/a,


Le adjunto el modelo de justificante de recibo en relación a la consulta a las familias sobre la utilización de las lenguas en la enseñanza no universitaria de Galicia.

Aprovecho para recordarle que la Dirección del centro es la responsable del normal desarrrollo del proceso de realización de la consulta y en consecuencia deberá prohibir todas las acciones o actos, tanto a favor como en contra del mismo, manteniendo informada en todo momento a la Inspección Educativa.Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Etiquetas: